Czwartek, 17 sierpnia 1939
Narodowe Archiwum Cyfrowe, wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

Plac Małachowskiego róg Królewskiej

Zakończone zostały prace budowlane przy naprawie szkód wyrządzonych przez silny pożar w jednym z reprezentacyjnych gmachów Śródmieścia, pałacu Kronenberga. Odbudowano stylowy dach w pałacu Kronenberga na placu Małachowskiego.
Nasz Przegląd” nr 229, sierpień 1939, wolna licencja.

W marcu 1939 pożar zniszczył północno-wschodni narożnik dachu pałacu. We wrześniu 1939 roku gmach spłonął od bomb zapalających. Wypalone mury rozebrano w latach 60. Obecnie w miejscu pałacu stoi hotel Sofitel (dawniej Victoria).

Fotografia

Warszawa. Pałac Kronenberga przy placu Małachowskiego i ulicy Królewskiej. Widok pożaru, jaki wybuchł na dachu pałacu 18 marca 1939 roku.
Narodowe Archiwum Cyfrowe, wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

Mapa

1939 2019

Materiały dodatkowe