Czwartek, 24 sierpnia 1939
Narodowe Archiwum Cyfrowe, wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

ul. Świętokrzyska 12

Przed sklepem Ligii Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP) przy Świętokrzyskiej 12 tłoczyli się ludzie pragnący kupić maski i tampony przeciwgazowe. Setki osób stało karnie w kolejce, która ciągnęła się wzdłuż Świętokrzyskiej do ulicy Czackiego i dalej skręcała w Traugutta. W powszechnym mniemaniu przyszła wojna miała być wojną gazową. Wszyscy chcieli się zabezpieczyć przed jej skutkami. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się nowy typ maski przeciwgazowej C2. Maski były dość drogie i kupowali je zamożni warszawiacy. Tampon był prymitywną maska wykonaną z grubej tkaniny i wypełnioną węglem aktywowanym. Chroniła ona nos i usta.
Edmund Baranowski, „Warszawskie gry wojenne – wspomnienia z lat wojny, okupacji i Powstania Warszawskiego”, Poznań 2011.
Zarządzona zostaje mobilizacja wojska tak zwanym systemem kartkowym (powołania otrzymują wybrane osoby). W Warszawie prezydent Starzyński wydaje komunikat wzywający mieszkańców do kopania rowów przeciwlotniczych.

 

 

Fotografia

Mieszkańcy Warszawy stojący w kolejkach do sklepów przed wybuchem wojny. Widoczna reklama sklepu z męską odzieżą Cz. Kałęckiego przy ulicy Świętokrzyskiej 14. W głębi szyld Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej przy ulicy Świętokrzyskiej 12. Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej była organizacją wspierającą rozwój lotnictwa sportowego, komunikacyjnego i wojskowego w Polsce. W latach 1938 i 1939 działalność ligi skupiła się wokół budowy schronów, szkoleniu z obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w komitetach domowych i zakładach pracy, udostępnianiu i sprzedaży masek gazowych.
Narodowe Archiwum Cyfrowe, wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

Mapa

1939 2019

Materiały dodatkowe